Renoveren keuken en maken uitbouw op de Van Den Vondellaan te Driehuis
Gereed begin juli 2014.

Terug naar de projecten